Darujte

Činnost Papežských misijních děl je zcela závislá na štědrosti dárců a vzájemné solidaritě. Patřit k dárcům a podpořit misie můžete také Vy, protože je mnoho těch, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Přispějte darem dle svých možností. Žádný dar není malý. Děkujeme!

Údaje k platbě:

Číslo účtu: 72540444/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Hradec Králové
Variabilní symbol: účel daru (viz rozpis níže)
Specifický symbol: vyplňují pouze členové PMD (členské číslo) nebo farnosti (přidělený kód)
Adresa: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33

Účel daru – variabilní symbol

Výběrem vhodného variabilního symbolu nasměřujete své peníze na konkrétní projekt:

PROJEKTY PMD
VS 999 necháváte rozhodnutí na PMD
VS 10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve
VS 30 Podpora bohoslovců v misiích
VS 40 Pomoc dětem v misiích
VS 41 Záchrana dětí trpících hladem
VS 42 Péče o děti postižené AIDS
VS 43 Zajištění zdravotní péče dětem v misiích
VS 44 Pomoc dětem v Africe
VS 440 Záchrana misijních sirotků
VS 540 Podpora vzdělání dětí