Guyanská Diana

Guyana je třetím nejmenším státem Jižní Ameriky.  Její název v překladu znamená „země rychle plynoucích vod“. Mnohá místa jsou dostupná jedině po vodě, lodní doprava je proto nutným prostředkem k cestě za prací,  vzděláním i bohoslužbou. V roce 2010 se...

štítky: , ,

Misijní neděle

Světový den modliteb za misie, u nás známý pod názvem Misijní neděle, se slaví každý rok předposlední neděli v říjnu. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí. Slaví se v každé diecézi, farnosti a instituci katolického...

štítky:

Děti pomáhají dětem

Skrze misijní aktivity Papežského misijního díla děti i dospělí rozvíjejí svou tvořivost i fantazii a seznamují své okolí s tématem misií. Dokument Děti pomáhají dětem přibližuje potřebu vzájemné pomoci v dnešním globalizovaném světě a představuje činnost na podporu...

štítky: ,

Uganda, trpící perla Afriky

V polovině 80. let začal severní část Ugandy země sužovat občanský konflikt vedený Josephem Konym a jeho rebely z tzv. Pánovy armády odporu. Trval přes dvacet let. 90 % této samozvané armády tvoří unesené děti. Rebelové vyzbrojeni moderními zbraněmi přepadávali...

štítky: ,