Děti pomáhají dětem

Skrze misijní aktivity Papežského misijního díla děti i dospělí rozvíjejí svou tvořivost i fantazii a seznamují své okolí s tématem misií. Dokument Děti pomáhají dětem přibližuje potřebu vzájemné pomoci v dnešním globalizovaném světě a představuje činnost na podporu misií u nás i v zahraničí. Katecheté, rodiče, skautští vedoucí, pracovníci i spolupracovníci PMD, ale hlavně samy děti mluví o svém zapojení se do Díla dětí a naplňování jeho motta, podle něhož je pojmenováno i samotné DVD. Poslouží jako bohatá inspirace pro misijní práci s dětmi, informuje o smyslu a využití finanční pomoci pro chudé děti.

V dokumentu uvidíte přípravu a průběh některých aktivit, jako např. Pohled pro misie® (velikonoční, vánoční), kdy děti malují na předtisky pohlednic obrázky s velikonoční a vánoční tematikou, hotová dílka se vystaví např. v kostele a dospělí mohou věnovat finanční dary na projekty PMDD. Při tzv.  Misijním koláči® a Misijním štrúdlování® děti pomáhají péct koláče a štrúdly, nabízejí je lidem v kostele a přitom prosí o dar na podporu chudých a hladových dětí na misiích v rámci projektů Díla dětí. Celoroční aktivitou může být i  Misijní jarmark® při jeho přípravě dobrovolníci uspořádají přehlídku darovaných nebo vyrobených věcí, které si lidé mohou libovolně brát. Finančním darem přitom zájemci přispívají na misie.

Fotogalerie

Audio

Hymna Papežského misijního díla dětí