Bronislava Halbrštátová: Žít evangelium a být přirozený je základem misijní práce s dětmi


Hlavní myšlenkou zakladatele Papežského misijního díla dětí, francouzského biskupa Mons. Charles de Forbin-Jansona, bylo utvořit hnutí křesťanských dětí, které budou pomáhat nevěřícím dětem hledat Pána. Jak se tato vize daří naplňovat u nás více než 170 let od vzniku díla, jaké jsou zkušenosti z pastorační praxe a jaké nese ovoce misijní výchova – o tom si povídala Kateřina Rýznarová s diecézní ředitelkou Papežských misijních děl v královéhradecké diecézi Bronislavu Halbrštátovou v Missio interview.