Misijní štrúdlování ®

Misijní štrúdlování® jsem poprvé zaznamenala v roce 2012, kdy byl vyhlášen první ročník této akce. Nadhodila jsem v našem manželském společenství a později i panu faráři, že bychom se mohli zapojit a rozšířit tím naše misijní aktivity ve farnosti. Všichni souhlasili. Misijní štrúdlování® v naší farnosti pořádáme v neděli velikonočního oktávu. Na přípravě se podílí celá farnost – každý má možnost přinést štrúdl z vlastní dílny. Předem motivujeme farníky v ohláškách i ve farním časopise DOTEK, aby se nebáli i neobvyklých variant. Naše manželské společenství napečené dobroty přijímá v sobotu před akcí ve farní besídce. Tam skládáme kousky štrúdlů do balíčků. V neděli jsou balíčky nabízeny lidem, kteří odcházejí z ranní mše svaté, nebo přicházejí na “dětskou”.

Mirka Ptáčková, Vlašim