Misijní neděle

Světový den modliteb za misie, u nás známý pod názvem Misijní neděle, se slaví každý rok předposlední neděli v říjnu. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí. Slaví se v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa již od roku 1926.

Papež k této příležitosti vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše dopis, který je rozesílán do všech farností. Věřící ve všech katolických farnostech světa se tedy během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry, jehož počátky sahají do roku 1818.

Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jeho misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.)

V dokumentu Misijní neděle naleznete řadu informací o Misijní neděli a náměty k jejímu slavení, činnost Papežských misijních děl, zajímavosti ze světa misií a další.