Zambijský bambo

V současné době je v Zambii asi třikrát méně kněží než u nás. Přitom jednotlivé farnosti čítají mnoho desítek kostelů a kaplí a jsou v porovnání s českými někdy až 10x větší. Právě tam, kde je kněží nejvíce potřeba, chybí peníze na jejich vzdělání.

Počet povolání v Zambii stále roste, ale z nedostatku finančních prostředků je možné obvykle přijmout jen 1 z 10 zájemců. Seminaristé musí sami také na studium a pobyt v semináři přispívat. Ve svém volném čase pracují na zahradě, starají se o domácí zvířata nebo jinak pomáhají. Každý z nich má přesně určený úkol, kterým se na zajištění chodu semináře podílí.

V Zambii je celkem deset bohosloveckých seminářů, z nichž dva jsou podporovány Papežskými misijními díly v ČR. Jedná se o semináře Sv. Dominika a Sv. Augustina v lusacké diecézi. Právě v posledně jmenovaném semináři ve Mpimě misijní kamera Martina Rýznara zachycuje prostředí, ze kterého přicházejí mladí muži do semináře, a pojednává o radostech i úskalích, která život budoucích kněží v této africké zemi provázejí.

Fotogalerie

Audio

Zpěv bohoslovců z CD Zambijské chvály

Zambijské chvály – texty písní (pdf)